Centrum pro mezinárodní práci s mládeží

Centrum pro mezinárodní práci s mládeží je nabídka pro práci dětí a mládež v Krušnohoří.

Naším cílem je mezinárodní práce s mládeží. Mezinárodní výměna mládeže je mnohem víc než jen výlet pro děti a dospívající. Nabízí skvělé příležitosti pro rozvoj osobnosti. V tom vidíme zvláštní význam, a proto je pro nás tato práce velmi důležitá.

Naše nabídka: poradit, doprovázet a informovat

Informujeme a poskytujeme poradenství zainteresovaným odborníkům, sdružením, institucím a komunitám o možnostech mezinárodní práce s mládeží. Spolu s vámi vybereme vhodné programy financování a poskytneme vám rady ohledně aplikace a fakturace.

Tímto způsobem předáváme své dlouholeté zkušenosti v různých oblastech:

  • Plánování a organizace projektů,
  • Styk s veřejností
  • Vyhledání partnerů v zahraničí.

Rádi organizujeme informační akce na téma  mezinárodní práce s mládeží.

Tímto způsobem podporujeme vývoj nových nabídek v oblasti mezinárodní mládežnické práce s dětmi a mládeží v Krušnohoří.

Společně chceme  dosáhnout: našeho partnera pro spolupráci

Pro co nejširší nabídku poradenských služeb úzce spolupracujeme s projektem Boundlesssdružení AGJF Sachsen. Cílem je posílit mezinárodní práci s mládeží v Sasku. Prostřednictvím této spolupráce můžeme lépe poradit a v případě potřeby i předávat. Také provádíme společné informační akce s projektem bez hranic.

Kontakt

Tabea Brix

E-Mail: tabea.brix_dksb@online.de 
Tel. č.: +49(0) 37756-78727 nebo +49(0) 151-27108839