Ohlédnutí: Natur & Kunst – česko-německý umělecký projekt

Během uplynulého srpnového víkendu, od 23. do 26. srpna, jsme uskutečnili v Centru ochrany přírody „Naturschutzzentrum“ ve Schlettau česko-německý umělecký projekt. Po dobu čtyř dnů se vždy šest německých a českých mladých lidí ve věku od 15 do 19 let zabývalo tématem „příroda & umění“. Účastnice a účastníci projektu pochází na německé straně z Krušnohorského kraje a na české straně z Ostrova a okolí.

Po odborné stránce byli tito mladí kreativní lidé taktéž přeshraničně doprovázeni německou designérkou Constanze Riedel-Sturge, jakož i českým umělcem Lukášem Lerchem. Důraz byl kladen na přírodní studia jakož i Land-Art a kresbu.

Otevřená výměna mezi všemi zúčastněnými

Velice nás potěšila otevřená výměna mezi mladými účastníky. Díky dobré znalosti angličtiny všech účastníků navázali čeští a němečtí mladí lidé velice rychle kontakt a intenzivně si vyměňovali své myšlenky. Jejich společný zájem o výtvarné umění a intenzivní týmová práce byly tím ideálním stavebním kamenem.

Na závěr projektu jsme společně navštívili Land-Art-Festival v české osadě Králův mlýn/ Königsmühle.

Již nyní se těšíme na další umělecký projekt!

Dojmy z česko-německého uměleckého projektu

Weitersagen