Živé sousedství

Na inkluzi orientovaný projekt

SMUL_LO_EPLR-CMYK-RZ           logo_leader

 

S projektem »Živé sousedství« chceme seznámit lidi v regionu – bez ohledu na jejich věk, pohlaví, původ nebo handicap. Organizujeme a pořádáme, např. přednášky a workshopy, k různým kreativním tématům a tématům volného času. Všichni lidé z regionu jsou k tomu srdečně zváni! Tímto utvoříme možnosti podpory a posilnění sociální soudržnosti.

Naše moto: Pokud být společně se stane samozřejmostí, zmenšuji se dotykové úzkosti – bude posilněna sounáležitost a solidarita.