NĚMECKÝ SVAZ NA OCHRANU DĚTÍ OKRESNÍ SVAZ AUE-SCHWARZENBERG z. s.

Jako okresní svaz Německého svazu na ochranu dětí – Aue – Schwarzenberg z.s. sledujeme cíle spolkového svazu a tyto uskutečňujeme lokálně: Nabízíme pomoc dětem a rodinám v těžkých situacích, organizujeme nabídky na využití volného času pro děti, mladistvé a jejich rodiny a zasazujeme o vhodnou společnost pro děti.

K tomu provozujeme různá zařízení pro děti a mládež v okrese Aue – Schwarzenberg a organizujeme projekty s mnoha pravidelnými nabídkami.

Hranice překračující setkání dětí a mladistvých z Německa a z Čech přes direktní sousedství s Českou republikou hraje pro nás důležitou roli od našeho založení. Společně s našimi českými partnery z Toužimi organizujeme každoročně německo-český prázdninový tábor a německo-český umělecký projekt. V těchto projektech se děti a mládež obou zemí lépe seznámí, uzavřou přátelství a mohou eventuálně odstranit existující předsudky.

Tuto hranice překračující angažovanost chceme v budoucnosti ještě dále vybudovat a děti a mladistvé chceme tímto připravit na společné soužití ve společném domu Evropy bez hranic.