Přátelství ve skupině trojky (země překračující projekt) školy Goethe-Schule Breitenbrunn

»Přátelství ve skupině trojky« je země překračujícím projektem. Čtyři školy jsou zapojené ze tří německých a českých regionů:

Všichni čtyři partneři připraví děti a mladistvé v projektu na to, aby žili spolu ve společném domě Evropy bez hranic. K tomu se na jaře koná v rámci projektu každoročně projektový týden. Z každé školy se toho zúčastní cca. 10 žáků.

Drei Jugendliche Daumen nach oben

Během týdenního projektu děti úzce spolu pracují ve smíšených skupinách k určitému tématu.

Intenzivní společnou prací na projektu se děti dobře seznámí. Odstraní se eventuální předsudky a uzavřou nová přátelství.

Záležitost podporujeme a jsme zapojeni v organizaci pořádaní.