Německo-český prázdninový tábor

Kinder mit Eis

Od roku 1995 organizujeme každoročně dvou týdenní prázdninový tábor pro celkově 30 německých a českých dětí

a mladistvých ve věku od 12 až 16 let. Prázdninové tábory se střídavě konají v Německu a v Čechách k určitému tématu, např.:

  • Varieté – tanec, akrobatika, kouzelnictví
  • Přírodě na stopě
  • Výzkumníci media – fotografie, video, noviny a televize

Setkání německým a českým dětem a

mladistvým umožňuje celkem zvláštní prázdninový zážitek, při kterém se ve společné činnosti můžou seznámit a uzavřít přátelství. Během pobytu v prázdninovém táboře vyzkoumají děti a m

Kinder schnitzen im Wald

ladiství spolu s vedoucími skupiny určené téma v menší skupině a můžou k tomu uplatnit své přání a představy. Ke konci doby prázdninového tábora prezentujeme výsledky na veřejném představení nebo na náměstí.

Vedle tematické práce v různých pracovních skupinách budou také uskutečněny společné výlety do okolních míst, návštěvy lázní, putování, tak jako sport a hry jsou v plánu. Přitom rádi zohledníme přání a návrhy dětí a mladistvých. Kromě toho během pobytu v prázdninovém táboře pro všechny děti nabízíme český, popř. německý jazykový kurz.  Jazykovým kurzem, se společnou prací na jednom tématu a se společným volným časem aktivně přispějeme k tomu, že sousední země Německo a Čechy se sblíží a odstraní se eventuálně existující předsudky!

Termíny informace k přihlášení

kind auf wasserrutsche

Další prázdninový tábor se koná od 08. až do 20. července 2018pod heslem: »Výzkumníci media« v Chemnitz / Adelsbergu.

Pro další informace k příštímu prázdninovému táboru nebo při dotazech nás kontaktujte prosím telefonicky na: +49 (0)97756-787 27.

Pondělí až středa od 8:00 –  15:00 hod jsme Vám rádi k dispozici!

Témata předešlých prázdninových táborů

Rok Téma Místo
1995 Žádná téma Breitenbrunn
1996 Žádná téma Toužim
1997 Indiánské léto Breitenbrunn
1998 Přijdou husité Nová Role
1999 Hory, hrady a rebelové Breitenbrunn
2000 Olympiáda 2000 Mariánské Radčice
2001 Prázdniny v pohraničí Neidhardtsthal
2002 Příroda a zdraví Teplá
2003 Dětský cirkus Duha – Regenbogen Werdau
2004 Po stopách Olympie Teplá
2005 Se strojem času do středověku Limbach
2006 Říše fantazie leží hned vedle Nová Role
2007 Se všemi smysly Lichtenstein
2008 Fantastické umění Bečov
2009 Tovaryš, mistr, cechy, po stopách řemesla Grumbach
2010 Pohádková hodina, nauka o pohádkách – po cestách s bratry Grimmy Bečov
2011 Hry světa Schöneck
2012 Všechno je divadlo Wolkenstein
2013 Uměni k uchopení Vidžin
2014 Řemeslo v dětské ruce Netschkau
2015 Papír je mnohonásobně skladatelný Bezvěrov
2016 Přírodě na stopě Warmbad/Wolkenstein
2017 Varieté – tanec, kouzelnictví, akrobatika Vidžin

Podpora

V tomto projektu nás podporuje „Tandem“ – Koordinační středisko Německo-české výměny mládeže.