O nás

Jako okresní svaz Německého svazu na ochranu dětí – Aue – Schwarzenberg z.s. jsme podřízení Německému svazu na ochranu dětí Spolkovému svazu z.s., tak jako Německému svazu na ochranu dětí Zemskému svazu Sasko z.s. a jednáme podle jejich představ:

Zasazujeme se o vhodnou společnost pro děti, podporujeme děti a jejich rodinu v těžkých situacích a nabízíme různé možnosti pro využíti volného času.

Tyto cíle sledujeme už od 1993, když byl založen svaz Německého svazu na ochranu dětí – Aue – Schwarzenberg z.s. s 15 členy. Spolek má dnes:

  • 62 členů
  • 17 stálých zaměstnanců
  • cca. 20 čestných podporovatelů, kteří jsou pevně zapojeni do projektů nebo v zařízení

Celkově provozujeme 7 zařízení jako dětská družina Breitenbrunnu, více dětských a mládežnických středisek, výměnné burzy oblečení pro děti a dospělé a také dětské umělecké středisko ve škole Goethe Schule Breitenbrunn.

Také máme četné projekty:

  • sociální pedagogické projekty k individuálnímu a inkluzívnímu podporování dětí a mládeže,
  • různé kreativní nabídky k využití volného času
  • hranice překračující projekty k setkání dětí a mládeže v Čechách

Naše zařízení provozujeme a projekty uskutečňujeme v úzké spolupráci se zemským úřadem, tak jako komunálními institucemi a školami, jako škola Goethe-Schule Breitenbrunn.

Německo-česká spolupráce od počátku

Od založení našeho spolku hranice překračující setkaní s dětmi a mládeží z naší sousední země Čech hraje centrální roli. Už roce 1995 byl uskutečněn první německo-český prázdninový tábor, který se do dnes každoročně uskutečňuje střídavě v Německu a Čechách. Další důležitý a také pravidelný projekt naší německo-české práce je německo-český umělecký projekt.

Důležitým partnerem pro náš německo-český projekt je škola: Základní škola Toužim.