Projekty

Důležitou součástí naší práce jsou projekty, které se konají pravidelně. Některé se konají jednou za rok, jiné týdně. Obsah a orientace jsou také velmi mnohostranné:

 • Podporujeme a poskytujeme pomoc dětem, mládeži a jejich rodinám v různých těžkých situacích.
 • Předkládáme nabídku pro mnohostranné využití volného času
 • Usilujeme o hranice překračující setkání německé a české mládeže

Naše projekty

Německo-české projekty

 • Německo-český prázdninový tábor
  Už od roku 1995 organizujeme prázdninový tábor pokaždé pro 15 dětí a mladistvých z Německa a z Čech ve věku od 12 až do 16 let. Prázdninový tábor se koná v ročních intervalech v Německu a v Čechách. Náš český projektový partner je škola Základní škola Toužim.
 • Německo-český umělecký projekt
  V německo-českém uměleckém projektu se každý rok o velikonočních prázdninách pracuje na Workshopu pokaždé společně 8 dětí a mladistvých z Německa a z Čech ve věku mezi 10 a 16 lety na »uměleckém produktu«.
 • Další německo-české projekty v kterých jsme zúčastněni
  Vedle našich vlastních německo-českých projektů podporujeme další tři projekty střední školy Goethe-Schule Oberschule Breitenbrunn a zde se zúčastňujeme na organizaci:

  1. Velikonoční projekt
  2. Zaječí pohár
  3. Přátelství ve skupině trojky (země překračující projekt)

Projekty na využití volného času

Projektem »Živé sousedství« pro lidi v regionu nezávisle od věku, pohlaví, původu nebo handicapu, nabízíme mnohostranný program pořadů s přednáškami a Workshopy k různým kreativním tématům a k tématům volného času.

Další informace k projektu – Živé sousedství –

Důležitou součástí projektu – Živé sousedství – je týdenně konající se »kreativní doba«. Každý pátek během školního roku se konají nejrůznější kreativní nabídky.

Další informace ke kreativní době

Projekty pomoci a k podpoře dětí, mladistvých a rodin v těžkých situacích

Děti, mladiství a jejich rodiny obdrží pomoc v našich projektech:

 • Inkluzní asistent na střední škole Goethe-Schule Breitenbrunn
 • školní sociální práce na střední škole Goethe-Schule Breitenbrunn a na střední škole Christian-Lehmann v Scheibenbergu
 • integrační projekt v »Domově žadatelů o azyl« v Alberodě.